Wim


Wim is een echte HR professional die het midden- en kleinbedrijf als geen ander weet te ontzorgen, onder andere op het gebied van functiewaardering.

Functiewaardering wordt in Nederland op grote schaal toegepast. Een belangrijk doel hiervan is het onderbouwen en rechtvaardigen van beloningsverschillen.

Voor een functiewaardering is functie-informatie nodig, meestal een functiebeschrijving. Het gaat daarbij om de zwaarte van functies, niet om de persoon die de functie uitoefent. Als men geen uitgebreid functie-onderzoek wil, is het mogelijk om een 'Quick Scan' door PPPZ uit te laten voeren. Deze scan geeft inzicht in de ranking van alle functies op basis van beschikbare functie-informatie. Hierdoor heeft u snel en voordelig resultaat 
 
Na de uitvoering van de 'Quick Scan' kunnen we overgaan tot het opzetten van een beloningssystematiek of het zoeken van een aansluiting bij bestaande salarisschalen. Als u een nieuw loongebouw wilt, starten we meestal met een benchmarkonderzoek, bij voorkeur in het betreffende marktsegment. Dit benchmarkonderzoek levert de organisatie inzicht in de knelpunten van de huidige beloning. Deze kennis gebruiken we om salarisschalen op maat te ontwikkelen. Een motiverend salarisbeleid bevordert het gebruik van talent en kwaliteit in de organisatie.