Laura


Laura: "Assessments vormen een waardevol instrument bij in-, door- en uitstroom vraagstukken. Zo kan in het kader van een werving & selectieprocedure een assessment de besluitvorming van de opdrachtgever ondersteunen en objectiveren. Bovendien kan een ontwikkel assessment leergierige medewerkers helpen die na enkele jaren dezelfde functie te hebben vervuld de vraag stellen: “Past een leidinggevende functie bij mij?” of “Hoe kan ik mijn kennis en ervaring verbreden door een horizontale overstap te maken naar een ander vakgebied?”. Vraagstukken waarbij sprake is van studie- en beroepskeuze kunnen perfect worden beantwoord met een loopbaan assessment."

Laura voert de assessments uit als registerpsycholoog. Ze werkt volgens de beroepscode van het NIP. Het onderzoek dat zij uitvoert, bestaat uit twee stappen: online tests en face-to-face onderdelen zoals rollenspellen.