Gerard

Gerard is sinds 2004 full time werkzaam als gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon voor medewerkers in organisaties die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of integriteitsvraagstukken.

Gerard is vertrouwenspersoon geworden omdat hij het erg belangrijk vindt dat medewerkers in een sociaal veilige omgeving werkzaam kunnen zijn. Hij vangt ze op, ondersteunt en begeleidt hen bij een melding of klacht. Hij kan de organisatie ook ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting/ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Door goed beleid zullen medewerkers zich in een vroegtijdig stadium melden. De praktijk leert dat de vertrouwenspersoon het ziekteverzuim kan bekorten of zelfs voorkomen. Doordat de medewerker al in een vroeg stadium gehoord wordt en zijn problemen worden aangepakt, krijgt hij/zij eerder zijn werkplezier terug. Dit komt de sfeer en samenwerking op de werkplek ten goede. Daarmee draagt Gerard ook bij aan kostenbesparing voor de organisatie enerzijds en verhoging van de arbeidsproductiviteit anderzijds.