Bas


Bas' visie is dat werken aan Duurzame Inzetbaarheid niet ingewikkeld hoeft te zijn. Daarom helpt hij graag bedrijven invulling te geven aan Duurzame Inzetbaarheid, verzuimmanagement en arbodienstverlening

Hij heeft een analyse-instrument ontwikkeld waarmee hij uw situatie met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid inzichtelijk maakt. Op de beïnvloedbare onderdelen komt naar voren welke zaken al goed geregeld en geborgd zijn en waar mogelijke risico’s of verbeterpunten liggen. Zijn scan geeft richting en prioriteit om met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan.