HR basis

Onder HR basis verstaan we het totale administratieve proces en contractbeheer:

  • aanname van de kandidaat;
  • salarisadministratie; 
  • het maken/bijhouden van personeelsdossiers die aan de wetgeving voldoen;
  • verlofadministratie;
  • verzuimadministratie;
  • en alle andere mutaties en administratieve handelingen op personeelsvlak. 

De toegevoegde waarde die PPPZ levert is meetbaar:

  • tijdbesparing;
  • gemak;
  • uitbesteden van risico’s op hoge boetes bij niet voldoen aan wettelijke regels;
  • het goed geregeld hebben voor ‘uw mensen’.

De kracht van PPPZ is de integrale oplossing: één aanspreekpunt voor werknemer en werkgever. Terwijl op de achtergrond bijvoorbeeld de salarisadministrateur meedraait of een fiscalist adviseert. PPPZ komt u niets ‘uit handen’ nemen, maar brengt een personeelsinformatiesysteem binnen uw organisatie waarin u altijd op ieder moment kan zien wat er met uw personeelsadministratie gebeurt.