Functiewaardering en beoordelen

In samenwerking met u ontwerpen we een functiehuis al dan niet met een geïntegreerd salarishuis op basis van functieprofielen. Enerzijds komen hierin de taken, verantwoordelijkheden en KPI's van uw bedrijf naar voren. Anderzijds vinden wij het vastleggen van competenties essentieel binnen functieproflieren.

Beoordelingssystemen worden gebruikt om resultaatgericht werken te stimuleren en competenties te ontwikkelen. Wij richten onze functiebeschrijvingen zodanig in dat daar een beoordelingssysteem aan gekoppeld kan worden.

De huidige arbeidsverhoudingen vragen steeds meer om een nieuw type arbeidsrelatie. 

Het functiehuis is ongetwijfeld één van de oudste en bekendste HR instrumenten. Eigenlijk is het een beleidsproduct dat één-op-één past op het organogram. Het functiehuis is veelal een gedegen bouwwerk dat gedetailleerd omschrijft wat men van een functie verwacht.

Door verschillende in- of externe oorzaken veranderen bedrijven en blijkt steeds mee flexibiliteit nodig. We werken vaker in projecten en hebben wisselende of onzekere doelen voor ogen. Een traditioneel functiehuis met een statische taakinhoud, vaste kaders, scherp afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit past niet meer in de huidige dynamische, complexe omgeving en is daarom in veel organisaties niet langer houdbaar. Het denken en werken met rollen wint daarom terrein.

Wij denken met u mee en adviseren u hoe u functies, beoordelingen en arbeidsvoorwaardenpakket zo goed mogelijk kunt inrichten zodat ze aansluiten bij ontwikkelingen in de markt. De arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers is aan het veranderen: van structuur naar flexibiliteit.