Participatiewet, ARBO- & verzuimbeleid

PP Personeelsdiensten biedt een platform voor organisaties uit dezelfde branche om gezamenlijk een (vaste) flexibele schil in te richten door bijvoorbeeld het delen van personeel. Dit kan op verschillende manieren, door de inzet van verschillende middelen.

Verzuimmanagement:

  • Verzuimbeleid
  • Case management
  • Inzet van een Arbo arts
  • Mobiliteit van personeel

Participatiewet:

  • Loonkosten subsidie
  • Banenafspraken
  • Quotumregeling
  • Doelgroepenregister